Doar prin colaborare între oamenii creativi se pot atinge marile obiective