Teodora Dolga

Teodora Dolga, absolventă a Facultății de Arte și Design Timișoara, profilul Modă-Design Vestimentar, își continuă studiile postuniversitare – Master Design Vestimentar/Design Textil în cadrul aceleiași instituții. Interesată de ce înseamnă industria modei, Teodora speră să contribuie pe viitor la îmbunătățirea calității articolelor vestimentare și a felului de „a te îmbrăca”.

Se raportează în prezent la problematici importante, pe care le include cu grijă în conceptele și creațiile sale. Iubește arta și frumosul, însă nu uită de funcționalitatea și utilitatea unui obiect vestimentar.

Tușa personală se regăsește în juxtapunerea creativă a elementelor paradoxale, fără a limita confortul pe care haina o oferă omului.