26.05.2022 / 09:45 - 17:00

Moderator: Irina Păcurariu

09:45 - 10:00

Deschiderea Forumului // Forum Opening

ON RESPONSIBILITY

Cuvintele cheie sunt: inovație, sustenabilitate, reciclare, upcycling, Art-Craft, circular fashion, greenwashing, regenerare, soluții inovatoare, produse de fashion & beauty sustenabile, comunicare corectă, implementare programe/proiecte, context local vs context global.

//

The key words are innovation, sustainability, recycling, upcycling, regeneration, Art-Craft, circular fashion, greenwashing, innovative solutions, sustainable fashion&beauty products, accurate communication, implementing programs/projects, local vs global context.

10:00 - 10:30

Upcycling-ul – un concept inovativ // Upcycling – an innovative Concept

10:30 - 11:00

Ecosistemul Kraftmade // Kraftmade Ecosystem

11:00 - 11:30

Biblioteca de Materiale Bio // Bio Based Fabric Library

11:30 - 11:35

Scurtă prezentare a expoziției / A short Exhibition overview – De la deșeuri la Couture experimental // From Waste to Experimental Couture

11:35 - 12:00

Coffee Break

13:00 - 13:30

Valoarea umană în centrul economiei circulare // Human value at the center of circular economy

13:30 - 14:00

Frumusețea responsabilă, sustenabilă // Responsable sustainable beauty

14:00 - 15:00

Prânz/Networking

VISUAL STORYTELLING

Subiectele abordate sunt: emoții digitale/post-digitale, povestea din spatele unui brand, imagini care generează emoții autentice, comunicare pe platforme online în contextele actuale, identitate, branding personal.

//

The main themes are online communication within the current contexts, digital/postdigital emotions, the story behind a brand, images that generate authentic emotions, identity, personal branding.

15:00 - 15:30

Contesa Milenială – Storytelling digital // The Millennial Countess – Digital Storytelling

15:30 - 16:00

Despre Comunicare – Emoții Postpandemice // On Communication – Postpandemic Emotions

16:00 - 16:30

MURMUR – Povestea din spatele Brandului // MURMUR – The Story Behind The Brand

16:30 - 17:00

Storytelling – Emoții // Personal Branding – Storytelling – Emotions